Medical team

 • Ji Yongjian
  Director Attending doctor

  JiYongjianisgraduatedfromShandongUniversityofTraditionalChineseMedicine...

  MORE +
 • Wu Xiaoye
  Deputy Director of Inpatient Department Practicing Physician

  GraduatedfromShandongUniversityofTraditionalChineseMedicine,DoctorWufut...

  MORE +
 • Xu Lei
  Doctor Practicing physician qualification

  XuLeihas22yearsofexperienceinclinicalmedicinedomain.Sheisspecializedint...

  MORE +
 • Zhang Lihua
  Physician Practicing Physician

  GraduatedfromTaishanMedicalUniversity,DoctorZhangfurtheredhisstudyinSha...

  MORE +
 • Meng Fei
  Chief Head nurse

  MORE +
 • Zhang Li
  Head Nurse Inpatient Department Nurse Supervisor

  MORE +
 • Liu Xiaofeng
  Head Nurse

  MORE +
 • Guan Hongyan
  Head Nurse

  MORE +
 • Zheng Lanping
  Head Nurse

  MORE +